logo hecht vzw

Aanbod

Individueel aanbod

aanbod hecht vzw
Na een aanmelding via mail of telefoon wordt een intakegesprek ingepland met de therapeut. Tijdens dit gesprek beluisteren we de hulpvraag en de thema’s die spelen en lichten we onze visie en werking toe. De frequentie en de duur van de therapie worden steeds in overleg bepaald. Doorheen de begeleiding wordt, indien gewenst, de context betrokken.  

Naast therapie is ook het ook mogelijk om een of meerdere afspraken te maken met als doel informatie en advies te bekomen rond één van onze thema’s. (‘Hoe vertellen we aan de kinderen dat we gaan scheiden?’, ‘Hoe kan ik kinderen ondersteunen na een overlijden?’)  

We werken enkel op afspraak. Een sessie (intake, individueel begeleidingscontact, contextgesprek, overleg,…) duurt ongeveer een uur en kost 50 euro.

Contact

Groepsaanbod

hécht vzw biedt ook een groepswerking aan rond een specifiek thema of  een groeistukje. De kracht van een groep bestaat uit het vinden van (h)erkenning bij elkaar, het gevoel niet alleen te zijn, het delen van inzichten

Driedaags
groeikamp


We creëren een veilige plek waar we op een speelse, creatieve en respectvolle manier een reisje maken naar onze binnenwereld en leren uiting geven aan ons gevoel.

Assertiviteits-
training


ZITDAZO
Is je zoon onzeker? Wil je dat je dochter meer opkomt voor zichzelf? Heeft je kind last van faalangst? Weerbaar zijn kan je leren!

Een weekend
voor moeders


Als mama ben je constant in de weer voor anderen. Je leven staat zo vaak in het teken van zorgen, organiseren, wassen, koken en delen van de aandacht.

Vormingsaanbod

We bieden vormingen, lezingen en workshops op maat rond onze thema’s: anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren; emotionele draagkracht; verlies en rouw; verbindende communicatie; ouderschap met compassie; in mijn kracht gaan staan; verbinding in een groep (bv. klas met veel pestgedrag);…

Contact

Project ‘emotionele remediëring'

Het preventieproject ‘Emotionele remediëring’ vertrekt vanuit de visie dat het aanleren van de vaardigheid om met de eigen emoties om te gaan het emotioneel welbevinden verhoogt. Binnen het project installeren we volgens een stappenplan ‘gevoelsplekken’ in diverse settings (scholen, buitenschoolse opvang, instellingen, stadswijken …). Gevoelsplekken zijn tastbare, afgebakende plekken waar een bepaalde emotie en de daarmee gepaard gaande gedragsuitingen op een constructieve manier kunnen worden (h)erkend, benoemd, veruiterlijkt en verwerkt.

Klik hier voor meer informatie