logo hecht vzw

Hulpfonds

Het hulpfonds is bedoeld voor die kinderen en jongeren waarvan de context de financiële kost van begeleiding niet volledig kan dragen. Samen bekijken we wat mogelijk is en in hoeverre het hulpfonds tussen kan komen.  

De OK-pas is een samenwerking tussen het stadsbestuur, het OCMW en tal van organisaties in Oudenaarde.
Indien je inwoner bent van Oudenaarde en over een beperkt inkomen beschikt, kan je langsgaan in het Sociaal Huis om na te gaan of je voldoet aan de voorwaarden voor een OK-pas.
Gezinnen met een OK-pas kunnen genieten van een sociaal tarief, dankzij de financiële tussenkomst van de Actie OK én het hulpfonds van hécht vzw.


Vrije bijdrages zijn mogelijk op het apart rekening nummer van ons hulpfonds: BE35 7310 4482 9937. 

Graag willen wij de Lions club van Oudenaarde expliciet bedanken voor hun gulle gift ter ondersteuning van ons hulpfonds.


Ok pas