logo hecht vzw

Visie

hécht vzw is een expertise- en begeleidingscentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen rond verlies, emotionele pijn, trauma, rouw en groei.  

hécht vzw heeft een holistische visie en is integratief van karakter. Holistisch werken houdt in dat we naar de mens kijken als één dynamisch geheel en verbinding maken met de fysieke, mentale, emotionele, gedragsmatige, sociale en existentiële dimensie. Als therapeuten zijn we integratief geschoold wat betekent dat we werken vanuit verschillende therapeutische stromingen.
 

We begeleiden en ondersteunen rouw-, verwerkings- en groeiprocessen rond (vecht-)scheiding, verlies van contact met een dierbare, de dood, trauma, misbruik, geweld, pesten, zelfdodingsgedachten, pleegzorg, adoptie, hechting, postpartum rouw, omgaan met anders zijn, omgaan met een beperking, zelfvertrouwen, hoogsensitiviteit, loslaten, perfectionisme, zelfzorg, krachtontwikkeling…

visie hecht vzw
We geloven in groei, verwerking en herstel.  
  
We vertrekken vanuit het groeimodel (i.p.v. het ziektemodel) waarbij het individuele proces van de cliënt centraal staat. We geloven dat elke emotionele pijn kan getransformeerd worden tot een kracht. Vanuit het verwerken van pijn en het ontwikkelen van kracht ontstaat herstel.      

We zien signalen maar luisteren en zoeken naar de écht boodschap.
   
In hécht vzw kijken we met een dubbele bril, we spreken van een eerste en een tweede stoel.   Kinderen, jongeren én volwassenen stellen signalen: in hun schulp kruipen, woede-uitbarstingen, krassen, moeilijk kunnen slapen, verminderde concentratie, hyperventilleren, energie die wegsijpelt, eetstoornissen … Vanuit de eerste stoel bekijken, beluisteren en (h)erkennen we de signalen. We normaliseren en proberen bewust om te gaan met wat zich toont los van stigma’s, labels en diagnoses. Samen gaan we op zoek naar alternatieven en vaardigheden om met deze signalen constructief om te gaan.   We kijken ook naar de achterliggende boodschap van de signalen (tweede stoel): ‘Wat wil je écht vertellen?’, ‘Wat is jouw échte boodschap?’, ‘Wat heb je (verder) te ontwikkelen?’.
 

We werken vanuit en aan verbinding.
 

Kwetsuren ontstaan in contact met ‘de ander’ maar ook heling onstaat in contact met ‘de ander’. Als therapeuten werken we vanuit een oprechte hartsverbinding.  

We groeien, ervaren en ontwikkelen kracht, ieder op zijn ritme, op zijn manier.
 

We vertrekken niet vanuit een ‘alwetende positie’, maar vanuit échte connectie, waardoor er vanuit jouw behoeften en noden een proces op maat kan ontstaan.   Vanuit actief luisteren, expertise én know how brengen we je actief in beweging. We creëren bewustzijn binnen de verschillende bestaansdimensies. Dit bewustzijn is een belangrijke voorwaarde om voeling te krijgen met de stroom van gevoelens in je binnenste.  
We herstellen, we voelen, we zijn.

We bieden een plek …
 … waar je warmte, veiligheid en geborgenheid mag ervaren.
 … waar geen oordeel of taboe rust.
 … waar je tijd en ruimte krijgt.
 … waar je taal kan zoeken voor je binnenwereld.
 … waar je thuis kan komen in jezelf.
… waar je kan groeien.
 … waar je mag zijn.
  

Wees welkom,

het hécht-team